Anime chuyển thể từ Light Novel

Đao Kiếm Thần Vực (2019) – Sword Art Online

Anime giả tưởng

Steven Universe (2013)

Anime giả tưởng

Steven Universe Future (2019)

Anime hài hước

Robin Hood (1973)