Cô Gái Đến Từ Hư Vô (2021) – Girl from Nowhere

Một cô gái bí ẩn, thông minh tên Nanno chuyển đến những ngôi trường khác nhau, liên tục phơi bày những cám dỗ, dối trá và hành vi sai trái của các sinh viên và giảng viên ở đó.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT