Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi (2017) – The Gift of Youth

Sau khi cô bị sét đánh, quá trình phục hồi của cô đã dẫn đến những thay đổi sâu sắc không chỉ với cô mà với cả nhóm bạn thân chí cốt.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT