Vượt Qua Cả Vũ Trụ (2022) – Beyond the Universe (Depois do Universo)

Trong khi chờ ghép thận, một nghệ sĩ piano trẻ tìm được mối liên hệ không ngờ tới với bác sĩ của cô và sự can đảm để thực hiện ước mơ âm nhạc.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT