Cuộc Chiến Dưới Tháp Cổ (2004) – AVP: Alien vs. Predator

Nhà công nghiệp giàu có Charles Bishop Weyland (Lance Henriksen) phát hiện qua hình ảnh nhiệt rằng có 1 kim tự tháp được chôn 610 mét bên dưới lớp băng.