Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần (2012) – Rise of the Guardians

Pitch Black đã lên kế hoạch để xâm chiếm thế giới. Đáp lại, Santa Claus, Tooth Fairy, Sandman, Easter Bunny, và Jack Frost – những Vệ thần của tuổi thơ – đã hợp lực lại để bảo vệ niềm hy vọng, niềm tin cùng trí tưởng tượng của trẻ em trên toàn thế giới.