Người Nhện Trở Về Nhà (2017) – Spider-man: Homecoming

Peter Parker trở lại cuộc sống của một học sinh trung học thường ngày, đến khi sự xuất hiện của Kền Kền cho cậu cơ hội chứng minh mình là 1 siêu anh hùng biết giăng lưới.