Những Chú Chim Giận Dữ (2016) – The Angry Birds Movie

Tòa cáo buộc Red phải vào “Lớp học kiểm soát giận dữ” do Matilda đảm nhiệm cùng với các “học viên” là Bomb, Terence và Chuck. Chỉ có Chuck và Bomb là tạm chấp nhận làm bạn với anh.