Quái Vật Ác Chiến Người Ngoài Hành Tinh (2009) – Monsters vs. Aliens

Một cô gái bình thường bị biến thành người khổng lồ và cùng những quái vật khác chiến đấu chống lại người ngoài hành tinh xâm lược.