Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em (2014) – Your Lie in April

Một bản tình ca đầy cảm xúc về âm nhạc, tình yêu tuổi trẻ và sự chữa lành tâm hồn.