Thor 2: Thế Giới Bóng Tối (2013) – Thor: The Dark World

Phim bắt đầu sau sự kiện của “Thor” (2011) và “The Avengers” (2012). Thor đang chiến đấu để đảm bảo hòa bình trong Cửu Trái Đất.