Vùng Chiến Sự Nguy Hiểm (2021) – Outside the Wire

Trong tương lai không xa, 1 phi công máy bay không người lái ở vùng chiến sự phải hợp tác với 1 sĩ quan người máy tuyệt mật nhằm ngăn chặn 1 vụ tấn công hạt nhân.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT