Alvin Và Nhóm Sóc Chuột (2007) – Alvin and the Chipmunks

Động vật gặm nhấm biết hát Alvin và nhóm sóc chuột gặp 1 quản lý tương lai là nhạc sĩ trăn trở Dave Seville – người mãi mãi thay đổi toàn bộ cuộc sống của chúng.