Bọ Cạp (2014) – Scorpion

Dựa trên một loạt các kỹ năng và kinh nghiệm như mã hóa, tâm lý học và kỹ thuật, họ có thể giải quyết những tình huống này.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT