Bọ Cạp (2014) – Scorpion

Dựa trên một loạt các kỹ năng và kinh nghiệm như mã hóa, tâm lý học và kỹ thuật, họ có thể giải quyết những tình huống này.