Cuộc Sống Tươi Đẹp (1997) – Life Is Beautiful (La Vita è bella)

Khi một người phục vụ Do Thái cởi mở và con trai của anh ta trở thành nạn nhân của Holocaust, anh ta đã sử dụng sự kết hợp hoàn hảo giữa ý chí, óc hài hước và trí tưởng tượng để bảo vệ con trai mình khỏi những nguy hiểm xung quanh trại của họ.