Giải Cứu Binh Nhì Ryan (1998) – Saving Private Ryan

Sau cuộc đổ bộ quả cảm, đại úy John Miller dẫn một nhóm lính tiến sâu vào vùng địch để tìm một lính nhảy dù có ba anh trai đã hi sinh.