Hướng Dẫn Săn Quái Vật (2020) – A Babysitter’s Guide to Monster Hunting

Được hội kín gồm những người trông trẻ tuyển mộ, 1 nữ sinh cấp ba chiến đấu với Ông Kẹ và đám quái vật khi chúng bắt giữ cậu bé cô đang trông nom vào Halloween.