Ivy + Bean: Tống Cổ Những Con Ma (2022) – Ivy + Bean: The Ghost That Had to Go

Sương trắng lạnh. Ống nước kêu lách cách. Và một giọng nói kỳ quái phát ra từ cống. Liệu nhà vệ sinh của trường có bị… ma ám? Ivy và Bean tiến hành điều tra!