Khách sạn huyền bí 2 (2015) – Hotel Transylvania 2

Khách sạn huyền bí 2 là một chuyến phiêu lưu hài hước và cảm động về tình yêu gia đình, sự chấp nhận và khám phá bản thân.