Mười: Truyền Thuyết Về Bức Chân Dung (2007) – The Legend of the Portrait

Trong bộ phim kinh dị rất đặc thù này, 1 tiểu thuyết gia đến Việt Nam với hy vọng tìm hiểu về 1 truyền thuyết địa phương có liên quan đến bức vẽ của một cô gái tên Mười.