Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng (2007) – Avatar: The Last Airbender

Hai anh em Sokka và Katara đánh thức Aang khỏi giấc ngủ đông dài nên biết được rằng cậu là 1 Thế Thần với sức mạnh ngự khí có thể đánh bại Hỏa Quốc xấu xa.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT