Alice Ở Xứ Sở Trong Gương (2016) – Alice Through the Looking Glass

Alice được giao nhiệm vụ cứu Mad Hatter yêu quý của mình khỏi nỗi đau chết chóc bằng cách du hành ngược về quá khứ, nhưng điều này đồng nghĩa với việc làm hại chính Time, người đàn ông cao quý làm đồng hồ đeo tay với thiết bị cần thiết để cứu gia đình Người làm mũ khỏi Nữ hoàng Đỏ.