Dòng Sông Không Trở Lại (1954) – River Of No Return

Dòng sông nổi tiếng kết hợp một người nông dân vừa mới ra tù, đứa con trai nhỏ của anh ta và một ca sĩ hát saloon đầy tham vọng. Để tồn tại, mỗi người phải được tẩy sạch cơn giận, và mỗi người phải học cách hiểu và quan tâm đến người khác.