Doraemon Movie 14: Nobita Và Mê Cung Thiếc (1993) – Doraemon the Movie 14 – Nobita and The Tin Plate Labyrinth

Nhóm người xấu này muốn chiếm lấy Vương quốc Thiếc và biến tất cả mọi người thành thiếc. Nobita và nhóm bạn đã quyết định giúp đỡ Dorami và cư dân Vương quốc Thiếc. Họ đã cùng nhau chiến đấu với nhóm người xấu và ngăn chặn âm mưu của họ.