Hoa Cỏ Chiến Tranh (2017) – In Harm’s Way (The Chinese Widow)

Vào những năm 1940, cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng đã phá hủy tinh thần của người Mỹ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT