Nhà Tù Shawshank (1994) – The Shawshank Redemption

Bị buộc tội giết người, nhân viên ngân hàng ngay thẳng Andy Dufresne bắt đầu cuộc sống ở nhà tù Shawshank và dần trở nên thân thiết với bạn tù Red lớn tuổi hơn.