Kẻ Huỷ Diệt: Thời đại Genisys (2015) – Terminator: Genisys

30 năm sau ngày phán xét, John Connor đưa bạn về quá khứ để ngăn thảm họa cứu mẹ mà không biết mọi chuyện đã khác.