Lật Mặt 4: Nhà Có Khách (2019) – Face Off 4: The Walking Guests

Khi Vy cùng bạn bè về thăm quê để tìm địa điểm chụp ảnh cưới cho khách hàng, nỗi kinh hoàng từ ngôi nhà đã chuyển hướng sự chú ý của họ.