Mật Mã Lyoko (2003) – Code Lyoko

“Mật Mã Lyoko” – Cuộc phiêu lưu của nhóm bạn trẻ giữa thế giới thực và ảo, nơi họ chiến đấu chống lại trí tuệ nhân tạo độc ác để bảo vệ nhân loại.