Max Điên: Con Đường Tử Thần (2015) – Mad Max: Fury Road

Ở vùng đất hoang hậu tận thế, một người phụ nữ nổi dậy chống lại kẻ thống trị độc tài để tìm kiếm quê hương với sự trợ giúp của một nhóm nữ tù nhân, một tín đồ tâm thần và một kẻ lang thang tên Max.