Quái vật của loài người (2022) – Monsters of Man

Một công ty chế tạo người máy hợp tác với một điệp viên CIA tham nhũng đang tiến hành một hoạt động quân sự bất hợp pháp, không có quản lý.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT