Sát Thủ John Wick: Phần 2 (2017) – John Wick: Chapter 2

Buộc phải trả món nợ từ quá khứ, John Wick ám sát một mục tiêu mà anh không muốn rồi đối mặt với sự phản bội của người đã đưa ra yêu cầu này.