Sinh Tử Luân Hồi (2004) – Gantz

Trong suốt quá trình, “Gantz” khám phá các chủ đề về ý nghĩa của sự sống và cái chết, bản chất con người, và khả năng chuộc lỗi. Các nhân vật phải đối mặt với nhiều thách thức, không chỉ từ các sinh vật ngoài hành tinh mà còn từ chính bản thân và những người chơi khác.

Danh mục: , , Từ khóa: