Sound of Freedom (2023)

Tim Ballard, một cựu đặc vụ của chính phủ Hoa Kỳ dấn thân vào sứ mệnh giải cứu trẻ em khỏi những kẻ buôn bán tình dục ở Colombia.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT