Pain Hustlers (2023)

Liza Drake thực hiện ước mơ làm giàu bằng cách nhận công việc tại công ty thực phẩm từ người đại diện Pete Brenner. Nhưng sau đó cô nhận ra bản thân đang bị cuốn vào những hoạt động sai trái.