Trò Chơi Sinh Tử 2 (2003) – Battle Royale II: Requiem

Ba năm sau các sự kiện của phần phim Trò Chơi Sinh Tử (2000) – Battle Royale, những người sống sót trong Battle Royales trước đó đã thành lập một nhóm nổi dậy gọi là Wild Seven, do Shuya Nanahara lãnh đạo.