Trò Chơi Sinh Tử 2 (2003) – Battle Royale II: Requiem

Ba năm sau các sự kiện của phần phim Trò Chơi Sinh Tử (2000) – Battle Royale, những người sống sót trong Battle Royales trước đó đã thành lập một nhóm nổi dậy gọi là Wild Seven, do Shuya Nanahara lãnh đạo.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT