Cảnh sát Beverly Hills: Axel F (2024) – Beverly Hills Cop: Axel F

Axel Foley tái xuất Beverly Hills, đối mặt với một âm mưu mới đe dọa đến con gái anh.