Kẻ Cướp Lăng Mộ (2001) – Lara Croft: Tomb Raider

Lara Croft chuyên đấu tay đôi phải giành lại các cổ vật bị mất trong một hội kín. Cô gặp đối thủ xứng tầm là tên Powell độc ác.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT