Liên Minh Công Lý: Ngai Vàng Atlantis (2015) – Justice League: Throne of Atlantis

Trong phim, Justice League phải đối mặt với vấn đề mới khi Atlantis tuyên bố chiến tranh với thế giới trên cạn.