Nước Mỹ: Phim điện ảnh (2021) – America: The Motion Picture

George Washington, người hùng dân tộc với chiếc rìu xích, cùng biệt đội quái chiêu lật đổ ách thống trị của thực dân Anh. Một phiên bản Cách mạng Mỹ đầy hài hước và sáng tạo.