Phim Anh Em Super Mario (2023) – The Super Mario Bros. Movie

Câu chuyện về Super Mario Bros. trên hành trình của họ qua Vương quốc Nấm.