Thợ Săn Siêu Hạng (2003) – The League of Extraordinary Gentlemen

Để ngăn chặn chiến tranh thế giới nổ ra, nhiều nhân vật nổi tiếng từ hội nhà văn thời kỳ Victoria đã cùng nhau chiến đấu chống lại 1 nhân vật phản diện xảo quyệt.