Vệ Binh Dải Ngân Hà (2014) – Guardians of the Galaxy

Một nhóm tội phạm giữa các thiên hà phải tập hợp lại để ngăn chặn một chiến binh cuồng tín với kế hoạch thanh trừng vũ trụ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT