Vùng Đất Câm Lặng Phần II (2021) – A Quiet Place Part II

Evelyn tiến về miền hồi ức đã xa khi tình cờ băng qua mộ con trai. Hơi thở cô như bị bóp nghẹt, lòng đau đớn mà không thể khóc thành lời.