Captain America: Chiến Binh Mùa Đông (2014) – Captain America: The Winter Soldier

Khi Steve Rogers đấu tranh để đảm nhận vai trò của mình trong thế giới hiện đại, anh ấy hợp tác với một đồng nghiệp của Avenger và đặc vụ S.H.I.E.L.D, Black Widow, để chiến đấu với một mối đe dọa mới từ lịch sử: một sát thủ được gọi là Chiến binh Mùa đông.