Hành tinh khỉ: Vương quốc mới (2024) – Kingdom of the Planet of the Apes

Một thiên anh hùng ca đầy kịch tính về cuộc chiến sinh tồn và đấu tranh cho tự do giữa loài người và loài khỉ trong một thế giới hậu tận thế.