Khử Tà Diệt Ma (1998) – My Date With a Vampire

Một thợ săn ma cà rồng hiện đại phải đối mặt với tình yêu ngang trái dành cho một ma cà rồng và cùng nhau chống lại thế lực tà ác để bảo vệ thế giới.