Người khổng lồ xanh phi thường (2008) – The Incredible Hulk

Một nhà khoa học bị biến đổi gen phải kiểm soát cơn thịnh nộ bên trong để ngăn chặn một thế lực hủy diệt mới.