Biệt đội G.I. Joe: Cuộc chiến Mãng xà (2009) – G.I. Joe: The Rise of Cobra

Nhóm quân nhân ưu tú được giao nhiệm vụ ngăn chặn một nhà thiết kế vũ khí và tổ chức Mãng xà độc ác không cho chúng đẩy thế giới vào hiểm cảnh.